“พาณิชย์” เตรียมทำประกันสุขภาพสีเขียว ราคายาต่ำ – ส่วนต่างสูง – ไม่ถูกร้องเรียน

0
81


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มสีเขียวที่คิดราคายาไม่แพง หรืออนุเคราะห์ผู้ป่วยจำนวน 164 รายในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า โรงพยาบาลในกลุ่มนี้มีการทำธุรกิจธรรมาภิบาล โปร่งใส และคิดราคายาที่เป็นธรรมแก่ประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าไปใช้บริการ รวมถึงในอนาคต กรมจะหามาตรการส่งเสริมให้เกิดโรงพยาบาลเอกชนสีเขียวเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในปี 63 กรมจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันออกแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสีเขียว หรือเรียกว่าประกันสุขภาพโรงพยาบาลสีเขียว โดยราคาประกันจะถูกกว่าประกันสุขภาพปกติ 10-20% เบื้องต้นบริษัทประกันชีวิตเห็นด้วยกับการดูแลค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีผู้ทำประกันเพิ่มขึ้น เพราะเบี้ยประกันภัยถูกลง ทั้งนี้นอกจากโรงพยาบาลเอกชนจะได้ประโยชน์แล้ว โรงพยาบาลรัฐบาลก็จะได้รับอานิสงส์ด้วย เพราะเมื่อโรงพยาบาลเอกชนมีราคาถูกลง ประชาชนจะไปใช้บริการมากขึ้น

สำหรับเกณฑ์คัดเลือกโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาอยู่ในกลุ่มสีเขียว มี 3 ด้านคือ 1.จำนวนรายการยาของโรงพยาบาลต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 50% ของรายการยาที่แจ้งมาทั้งหมด 2.ส่วนต่างราคาจำหน่ายยา สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ไม่เกิน 100% และ 3.ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนเลย ส่วนโรงพยาบาลกลุ่มสีเหลืองที่คิดราคายาอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยกว่า 70% สนใจจะเข้าร่วมเป็นกลุ่มสีเขียวหลังปรับลดราคายาตามเกณฑ์กำหนดทิ้งคำตอบไว้