‘อดีต รมว.คลัง’ ฉะ 8 ข้อ รัฐบาลประยุทธ์ ทำเศรษฐกิจตกสะเก็ด ทำร้ายประชาชน

0
53


‘อดีต รมว.คลัง’ ฉะ 8 ข้อ รัฐบาลประยุทธ์ ทำเศรษฐกิจตกสะเก็ด ทำร้ายประชาชน ทำให้ความเป็นอยู่ฝืดเคือง

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “เศรษฐกิจตกสะเก็ดเพราะรัฐบาลลุงตู่อย่างไร?” โลกที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบังคับให้ทุกคนต้องปรับตัว แต่กลุ่มที่แก้ปัญหาช่วยตัวเองได้น้อย คือระดับรากหญ้าและธุรกิจ sme รัฐบาลของลุงตู่ยึดทฤษฎี Top down คือเน้นให้โอกาสนายทุนทั้งไทยและเทศ เพื่อช่วยจ้างงาน และเมื่อมีกำไรแล้ว น้ำจะล้นเขื่อนลงไประดับล่างเอง

ลุงตู่ห้อมล้อมตนเองด้วยคนที่เคยรับใช้นายทุน จึงไม่มีใครเสนอทฤษฎี Bottom up ไม่สนใจทำให้รากหญ้าและ sme เข้มแข็งเสียก่อน ฟ้าดินส่งทรัมป์ไปเป็นผู้นำสหรัฐ เปิดสงครามการค้ากับประเทศต่างๆ พาโลกถอยหลังจากโลกาภิวัฒน์ บีบให้ทุกประเทศต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน รัฐบาลลุงตู่ไม่ชี้นำแบงค์ชาติ ติดกับดับ Inflation targeting ปล่อยให้เงินบาทแข็ง ยิ่งกระทบกำลังซื้อของเกษตรกรและ sme หนักขึ้นธุรกิจโฆษณา

แต่นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ลุงตู่ยังเผชิญปัจจัยภายในอีกด้วย เป็นปัจจัยที่ลุงตู่สร้างเอง จากการละเลยธรรมาภิบาลและการป้องปรามคอร์รัปชัน รวมทั้งทำโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนหลายเรื่องแต่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ทำให้ฐานะของรากหญ้าลำบากขึ้น ความเหลื่อมล้ำของไทยติดอันดับโลก ตัวอย่างเช่น

(1) ออกกฎหมายศุลกากร เปลี่ยนแปลงฐานการคิดค่าปรับฉ้ออากร จากเดิม 21 ส่วนลดลงเหลือเพียง 1 ส่วน เป็นการช่วยลดค่าปรับของบริษัทบุหรี่ต่างชาติรายหนึ่งจาก 8.4 หมื่นล้านบาทเหลือเพียง 2 พันล้านบาทเศษ และเนื่องจากสิทธิในค่าปรับดังกล่าวเป็นของรัฐ เปรียบเทียบเป็นการปล้นแผ่นดินทำให้ประชาชนเสียหาย ได้หรือไม่?

(2) ออกโครงการไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน ให้เอกชนเช่าที่มักกะสันของ ร.ฟ.ท. 50 ปี 140 ไร่ เป็นการช่วยเอกชนให้เช่าถูก โดยคิดค่าเช่า 5 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 ของมูลค่าแท้จริงที่เปรียบเทียบกับที่ดินห้าแยกลาดพร้าวของ ร.ฟ.ท. มูลค่าจะเกิน 1.5 แสนล้านบาท เปรียบเทียบเป็นการปล้น ร.ฟ.ท. ได้หรือไม่? ทำให้หมดสิทธิที่จะใช้ที่ดินพระราชทานเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง และทำให้ประชาชนเสียหาย

(3) ออกกฎหมายอีอีซี เปลี่ยนแปลงผังเมืองโดยไม่ยึดหลักวิชาการ เป็นการช่วยให้เอกชนกว้านซื้อที่ดินสีเขียวราคาถูก เพื่อวิ่งเต้นขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงอุตสาหกรรม ราคาสูงขึ้นหลายสิบเท่า และช่วยให้อภิมหานายทุนวิ่งไล่ซื้อที่ดินไว้เก็งกำไรอีกด้วย โครงการนี้จะทำให้พื้นที่เกษตรรอบข้างเสียหาย ทำลายแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำหลักของประเทศ และจะกระทบต่อนโยบาย ‘ครัวไทยครัวโลก’ นอกจากนี้ ยังออกกฎหมาย อีอีซี เพื่อจะเอาที่ สปก. และที่ราชพัสดุไปใช้อีกด้วย เปรียบเทียบเป็นการปล้นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและที่หลวง เอาไปให้นายทุนอุตสาหกรรม ได้หรือไม่?

(4) ออกกฎหมายสรรพสามิต เปลี่ยนแปลงวิธีกำหนดฐานราคาบุหรี่ เป็นการช่วยให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติสำแดงราคาต่ำเพื่อเข้าอัตราภาษีร้อยละ 20 แต่โรงงานยาสูบของรัฐต้องสำแดงราคาสูงเพราะมีภาระรับซื้อใบยาจากเกษตรกร ทำให้โดนอัตราภาษีร้อยละ 40 ไม่สามารถแข่งขันกับบุหรี่ต่างชาติ ทำให้กำไรปีละเกือบหมื่นล้านบาทของโรงงานยาสูบหายไปโดยไม่มีความจำเป็น โดยไม่มีเหตุผลสมควร เปรียบเทียบเป็นการปล้นเมือง ทำให้กระทรวงการคลังเสียหาย ได้หรือไม่?

(5) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติให้คืนระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้กระทรวงการคลังอย่างครบถ้วน ทั้งที่กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินบัญญัติไว้ ให้ต้องทำตามมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น เป็นการช่วยให้มีการผูกขาดธุรกิจก๊าซต่อไป เปรียบเทียบเป็นการปล้นประชาชน เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ผูกขาด และทำให้กระทรวงการคลังเสียหาย ได้หรือไม่?

(6) ออกทีโออาร์ประมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช โดยยอมให้บริษัทต่างชาติที่ฉ้อภาษีเข้าร่วมประมูล ทำให้กระทรวงการคลังเสียหาย เปรียบเทียบเป็นการปล้นชาติ ได้หรือไม่? ที่ยอมให้บริษัทต่างชาติฉกฉวยประโยชน์จากรัฐ ทั้งที่ความไม่สุจริตปรากฏแล้วชัดเจน

(7) ยกเลิกเพดานราคาก๊าซหุงต้มแก่ภาคครัวเรือน เปลี่ยนไปอ้างอิงราคาตลาดโลกแทน ทั้งที่เป็นก๊าซที่ผลิตจากอ่าวไทยราคาถูกกว่า เป็นการช่วยให้บริษัทที่ผูกขาดธุรกิจก๊าซกำไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคครัวเรือนต้องควักกระเป๋าซื้อก๊าซหุงต้มแพงขึ้น เปรียบเทียบเป็นการปล้นจี้ผู้บริโภค ล้วงกระเป๋าชาวบ้านไปเจือจุนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ได้หรือไม่?

(8) ยกเลิกการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ จากเดิมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)มีภาระต้องจ่ายกำไรนายหน้าให้แก่บริษัทที่ผูกขาดธุรกิจก๊าซ จึงขออนุมัติรัฐบาล ขอเปลี่ยนเป็นนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเองเพื่อไม่ต้องเสียค่านายหน้า อันจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยการลดค่าไฟฟ้า แต่กลับถูกยกเลิก เปรียบเทียบเป็นการปล้นประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ล้วงกระเป๋าชาวบ้านไปให้แก่ผู้ผูกขาดธุรกิจก๊าซ ได้หรือไม่?

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงบางตัวอย่างผลงานของรัฐบาลลุงตู่ที่ทำร้ายประชาชน ทำให้ความเป็นอยู่ฝืดเคือง ทำให้ประชาชนกังวลต่อวาทะแห่งปี !! ผมอยู่อีกนาน !!

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 / ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
(เครดิตภาพตามแหล่งที่แสดงชื่อ)

หมายเหตุ: การกล่าวถึงชื่อบุคคลใดมิใช่เป็นการกล่าวหากระทำความผิด แต่เป็นเพื่อประกอบการบรรยายทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทิ้งคำตอบไว้