แห่ลักลอบนำเข้าแบรนด์เนม กรมศุลกากรเปิดตัว “นายอากร”

0
55


นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา กรมได้ตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรรวม 1,633 คดี คิดเป็นมูลค่า 102 ล้านบาท ลดลงจากเดือน พ.ย.2562 ที่มีมูลค่าจับกุม 624 ล้านบาท แบ่งเป็น คดีลักลอบ 30.2% คดีหลีกเลี่ยง 69.8% สินค้าลักลอบนำเข้าที่สำคัญได้แก่ นาฬิกาข้อมือ มูลค่า 31.8 ล้านบาท บุหรี่ 1.1 ล้านมวน มูลค่า 11 ล้านบาท กระเป๋าแบรนด์เนม มูลค่า 3.6 ล้านบาท ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยาเสพติด ประเภทเมทแอมเฟตามีน, ข้าวสาร

สาเหตุที่จับกุมสินค้าลับลอบได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือและกระเป๋าแบรนด์เนม เป็นเพราะข่าวที่กรมจะติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คร่อมสายพาน ทำให้แม่ค้าพ่อค้าเลือกใช้วิธีลักลอบมาทางชายแดนแทน ขณะที่เครื่องเอกซเรย์คร่อมสายพาน 23 เครื่อง ที่จะติดตั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจจับสินค้าแบรนด์เนม จะเปิดใช้งานเดือน มี.ค.นี้ และจะเปิดทดลองใช้ระบบการตอบคำถาม และให้บริการข้อมูลด้านศุลกากร โดยอัตโนมัติ (Customs Chatbot) ที่มีชื่อว่า “นายอากร” เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร อาทิ พิกัดอัตราศุลกากร, กฎหมายศุลกากร, กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า, สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี เป็นต้น โดยจะจัดงานเปิดตัวระบบนายอากร วันที่ 30 ม.ค.นี้ ที่กรมศุลกากรทิ้งคำตอบไว้